O NÁS

Na začátku se dva mladí lidé rozhodli, že je na čase proniknout na trh realit s hlavou plnou nápadů a vznešeným cílem vybojovat zpět upadající pověst realitních kanceláří, která se začala šířit mezi širokou veřejnost. S etickým kodexem makléře v ruce vyšli vstříc nástrahám a úskalím trhu s nemovitostmi. Nabídli lidem příjemnou formu obchodního vztahu, zahrnující komplexní služby a maximální pomoc při realizaci jejich přání a potřeb. Díky osobitému přístupu, spolehlivosti a neustálému osobnímu růstu si rychle našli svou klientelu a nabízeli stále profesionálnější služby, jaké byli a jsou samozřejmostí v zahraničí. Tam také směřovali jejich další kroky a najednou bylo třeba zaštítit tuto skvěle odvedenou práci a spoustu dobrých kontaktů určitou značkou, jménem. Tak vznikla v r. 2004 realitní kancelář ALBION Reality, s.r.o. specializující se na zahraniční klientelu, pronájmy bytů a rezidenčních nemovitostí v Praze a okolí.

ETICKÝ KODEX MAKLÉŘE

1. Jednám při své činnosti vždy kvalifikovaně, odborně, čestně a v souladu s platnými zákony České Republiky a obecně uznávanými normami společenského chování.

2. Jednám vždy v zájmu klienta a nikdy nezneužívám svého postavení v neprospěch klienta.

3. Nečiním mezi klienty žádné rozdíly z rasových, náboženských, národnostních, politických ani jiných důvodů.

4. Klientům vždy poskytuji pravdivé informace podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vždy dodržuji všechny úmluvy a domluvené termíny.

5. Nikdy nepředávám a nezveřejňuji žádné důvěrné informace bez souhlasu klienta a to ani po ukončení spolupráce.

6. Jsem povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech.

7. Má čest je důležitější než má provize.

8. Spolupracuj s kolegy, a pokud je to v zájmu klienta, tak i s jinými realitními kancelářemi.

9. Svým vystupováním reprezentuji nejen sebe, ale i firmu.

10. Jsem si vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále vzdělávám a zdokonaluji se ve své činnosti.

Albion Reality je členem Realitní Komory ČR

Lidé

Albion reality je středně velká realitní kancelář, s rodinným zázemím, přátelským a mladým kolektivem. Pracují zde profesionálové ve svém oboru, kteří jsou vždy připraveni pomoci Vám orientovat se na trhu s nemovitostmi. S velmi osobním přístupem Vám najdou Váš vysněný domov. Citlivým způsobem chrání Vaše soukromí a finance, šetří Váš čas.

Pečujeme, ale neobtěžujeme.